.
.

Polityka prywatności i plików cookies

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
na stronach Mio Decor

 

 

 

Skrócona informacja o przetwarzaniu danych przez Mio Decor:

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mio Decor Michał Okręglicki S.K. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-145 przy ul. Ostródzkiej dz. 22/85. Twoje dane mogą być przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, której jesteś stroną oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług – podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes. Twoje dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu. Gwarantujemy Ci prawo dostępu, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia Twoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Ci też prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

 

Rozwinięta informacja o przetwarzaniu danych przez Mio Decor:

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który będzie decydować o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Mio Decor Michał Okręglicki S.K. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-145 przy ul. Ostródzkiej dz. 22/85.

 

Jak możesz się z nami skontaktować aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

 

 

Możesz się z nami skontaktować:

poprzez kontakt mailowy z Administratorem Danych Osobowych na adres email michal.okreglicki@miodecor.pl
telefonicznie pod numerem +48 669 22 77 20
pisemnie na adres wskazany powyżej.

 

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy. Przetwarzamy także Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

- rozpatrzenie reklamacji, które mogą być przez Ciebie złożone w związku z realizacją umowy, której będziesz stroną;
- dochodzenie lub obrona przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umowy;
- prowadzenie działań związanych z marketingiem bezpośrednim;
- kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Dane przetwarzane na podstawie Twojego żądania zgłoszonego przed zawarciem umowy lub niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

- rozpatrzenia reklamacji, które mogą być przez Ciebie złożone
- dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami w związku z wykonaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego, do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

Komu przekażemy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nas przy zawarciu i wykonaniu umów, o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom marketingowym, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, naszym wykonawcom oraz podwykonawcom, a także podmiotom powiązanym z nami osobowo lub kapitałowo oraz naszym partnerom biznesowym.

 

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Jakie przysługują Ci uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

 

 

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy - przysługuje Ci prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.

Masz prawo w dowolnym momencie do wniesienia do nas sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu działań marketingowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z naszym Administratorem Danych Osobowych mailowo pod adresem michal.okreglicki@miodecor.pl lub listownie na nasz adres wskazany powyżej.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 

Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy sprzedaży jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia z nami umowy sprzedaży. Konsekwencją nie podania powyższych danych jest brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

 

Czym są pliki "cookie"?

 

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Do czego używamy plików "cookies"?

 

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

Jakich plików "cookies" używamy?

 

Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies"– "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe

 

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Usuwanie plików "cookies"

 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

« powrót

kontakt

Mio Decor Michał Okręglicki S.K.
ul. Ostródzka dz. 22/85
85-145 Bydgoszcz
biuro@miodecor.pl